Back

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทสีลมอาคารและบริการจำกัด เป็นผู้บริหารอาคารสำนักงานและศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ (ต่อไปนี้เรียก “บริษัท”) เล็งเห็นและเคารพถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิของท่านในข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาซึ่งถูกระบุหรือสามารถถูกระบุได้ ซึ่งข้อมูลที่ท่านได้ให้รายละเอียดไว้กับทางบริษัทนั้นจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาสินค้าหรือการให้บริการที่เราจะนำเสนอให้ตรงกับความต้องการของท่าน ซึ่งอาจจะมาจากทางบริษัทเองหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับ เรามีมาตรการหลากหลายที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านได้รับการดูแลจัดเก็บเป็นอย่างดี และมีมาตรการป้องกันไม่ให้ถูกนำไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน เราพยายามอย่างยิ่งที่จะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านตามแนวทาง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่จะคงไว้ซึ่งสิทธิอันชอบธรรมของท่านและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหากบริษัทมองเห็นว่าจำเป็น ซึ่งอาจจะมีการแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งก่อนจะเริ่มทำกิจกรรมใดใดกับทางบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอีเว้นท์ หรือการทำธุรกรรมใดใด ไม่ว่าจะเป็นบนแพลตฟอร์มออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตาม
รายละเอียดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้ครอบคลุมทั้งในส่วนของสำนักงานออฟฟิศ ศูนย์การค้า เว็บไซต์ โซเชียลมีเดียของบริษัท ทุกช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ แคมเปญการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย งานอีเว้นท์ และกิจกรรมอื่นๆ ตลอดจนถึงการใช้บริการในสถานที่อื่นๆ ของบริษัท ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ร่วมกับเงื่อนไขของการให้บริการนั้นๆ เพราะอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป และอาจจะขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทจำเป็นต้องเก็บรายละเอียดในแต่ละช่องทาง โดยครอบคลุมทั้งในส่วนออฟไลน์และออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายระบุ อาทิเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องระบุในหนังสือสัญญา ข้อบังคับทางกฎหมาย ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลที่สาม และความชอบธรรมอื่นๆ ตามกฎหมายระบุ ทั้งนี้เพื่อป้องกันและยับยั้งอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิต ร่างกาย สุขภาพ และ/หรือ สิทธิประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะ หรือแม้กระทั่งสนับสนุนในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล นำไปใช้ และ/หรือ เปิดเผย จะต้องได้รับการยินยอมจากท่านหรือเป็นไปตามที่กฎหมายระบุเท่านั้น

1. รูปแบบข้อมูลที่จัดเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางบริษัทจะทำการจัดเก็บ ได้แก่ ชื่อ อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านเข้ามาใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมตามช่องทางทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนเข้าใช้งาน การเข้าร่วมกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขาย หรือการสมัครรับสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ (ในอนาคต) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทจัดเก็บได้แก่ข้อมูลดังต่อไปนี้
 1. ข้อมูลส่วนตัวอาทิ ชื่อ นามสกุล รูปภาพ เพศ วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชน เลขหนังสือเดิน และที่อยู่ในประเทศ
 2. ข้อมูลในการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์
 3. ข้อมูลเชิงเทคนิค อาทิ เลขที่อยู่ไอพี คุกกี้ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เข้าใช้งานในระบบ และสถานที่ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์
 4. ข้อมูลความพึงพอใจเมื่อเข้ารับบริการ
 5. ข้อมูลในโซเชียลมีเดีย
 6. ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านเต็มใจให้รายละเอียด

2. การนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางบริษัททำการเก็บไว้จะนำมาใช้ด้วยจุดประสงค์ต่อไปนี้
 1. เพื่อนำเอามาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและการบริการของบริษัท
 2. เอามาปรับปรุงการบริการที่ตรงกับความต้องการของท่าน
 3. เพื่อส่งข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ อาทิ โปรโมชั่น แคมเปญการตลาด หรือโปรโมชั่นของร้านค้า
 4. แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร หรือว่าอัพเดทในส่วนของบริการ ข่าวสารของบริษัท หรือกิจกรรมต่างๆ
 5. ส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด หรือว่าการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์หรือว่าสื่อสารเกี่ยวกับแบรนด์ของบริษัท หรือข้อเสนอของบริษัท
 6. เพื่อตอบคำถามของท่าน หรือว่าให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า
 7. เพื่อทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ รวมถึงพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า
 8. นำมาใช้เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย

3. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เราปฏิบัติตามมาตรการทางด้านการป้องกันในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล การเปลี่ยนแปลง การทำลายข้อมูล บริษัทมีการตรวจสอบและการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

4. บุคคลที่สาม

บริษัทอาจจะมีการแชร์ข้อมูลให้กับพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับท่าน ซึ่งพันธมิตรเหล่านี้จะต้องเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้เป็นความลับและห้ามนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต

5. คุกกี้และระบบการติดตาม

เหมือนกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่ทางบริษัทใช้ระบบคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงของระบบติดตาม เพื่อนำมาใช้พัฒนารูปแบบของการให้บริการกับผู้ใช้งาน วิเคราะห์ประสิทธิภาพการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ การนำเสนอข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถปรับการใช้งานคุกกี้ได้ตามความต้องการโดยสามารถเลือกการติดตั้งได้ที่เว็บเบราวเซอร์

6. การเชื่อมต่อไปยังบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของบริษัทอาจจะมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือว่าการให้บริการอื่นๆ ที่ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการเอง ทั้งนี้ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลบนเว็บไซต์นั้นๆ บริษัท ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเมื่อคุณเข้าไปใช้งาน

7. การเปิดเผยข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูล

บริษัทอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการ พันธมิตร หรือบริษัทอื่นๆ อันเป็นไปด้วยจุดประสงค์เพื่อนำไปจัดเก็บ ใช้งาน เปิดเผย หรือนำไปดำเนินการใดใดก็แล้วแต่ ทางบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่ว่าไว้ ทั้งนี้ ทางบริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานภาครัฐหากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำแนะนำ หรือว่าการดำเนินการใดใดก็ตามที่ทางบริษัทต้องปฏิบัติตัวภายใต้กฎเกณฑ์นั้นๆ

8. สิทธิประโยชน์ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและจะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ ป้องกันการสูญหาย ไม่ให้นำไปใช้ประโยชน์ในทางผิดกฎหมาย ถูกทำลาย เปลี่ยนแปลง ปรับแก้ไข หรือนำไปเปิดเผย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการเพื่อให้การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนการนำไปใช้ เป็นไปตามหลักการ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบไอที อันเป็นไปตามภายใต้การแนะนำของบริษัท ท่านสามารถใช้สิทธิต่างๆ ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ contactus@silomcomplex.co.th
 1. สิทธิในการเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริษัทฯ อาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ
 2. สิทธิในการแก้ไขข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ครบถ้วน ไม่แม่นยำ สามารถทำให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน
 3. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับบริษัทฯ และ (ข) กรณีที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทฯ มีกับท่าน
 4. สิทธิในการคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การคัดค้านการตลาดแบบตรง
 5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
 6. สิทธิในการถอนความยินยอม: สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใด ก็ได้
 7. สิทธิในการลบข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ นั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 8. สิทธิในการร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

9. สิทธิประโยชน์ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจทำการปรับเปลี่ยนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเห็นว่าจำเป็นและเป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปเพื่อการพัฒนาการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลหรือว่าจากประกาศบนเว็บไซต์

10. ข้อมูลในการติดต่อ

ในการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทหรือการเข้ามาใช้บริการใดใดของท่านในสถานที่ของบริษัท ทางบริ๋ษัทได้ถือว่าท่านยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และอนุญาตให้ทางบริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามประกาศในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธ์ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
บริษัทสีลมและอาคาร จำกัด
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
อีเมล: contactus@silomcomplex.co.th
โทร: +66 2 632 1199